tác giả Bách Hương Mật

Sẽ đọc tâm sau, hoắc gia mỗi ngày muốn ta hống ngủ!
chương 465 quá ác độc! quá ngạo mạn!
Kết Hôn Chớp Nhoáng Ông Xã Cực Phẩm
chương 1683: 1683: đường ninh mặc đình không tách rời
Ông Xã Cực Sủng Cục Cưng Mau Tới Đây
chương 93: tức giận đi về
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức
chương 110: thù dai