tác giả Bạch Hồ

Đáng Ghét! Ta Yêu Ngươi!
chương 25: chương phiên ngoại 2 : hoàng hậu hay ghen