tác giả Bạch Giới Tử

Bản sắc
phần 79
Kiêu Ngạo Với Định Kiến
chương 47
Giang Sơn Hứa Nhĩ
chương 92: phiên ngoại đặc biệt: quyến lữ (hạ)
Hoàng Ân Hạo Đãng
chương 65: phiên ngoại 3: chuyện chăm con thường ngày
Giản Tâm
chương 31: lại lật xe lần nữa
Ôn Hương Diễm Ngọc
chương 98: đế hậu đại hôn (hết chính văn)
Tù Điểu
chương 61: phiên ngoại 4: hằng ngày
Sơ Hạ Trong Tôi
chương 61
Scandal Hàng Đầu
chương 55
Sa Vào
chương 46: phiên ngoại 2: thi đại học
Cùng trụy 
phần 81
Đồng Truỵ
chương 40: 40: quà sinh nhật