tác giả Bạch Dương

Thần Hào: Ma Đô Đệ Nhất Thâm Tình
chương 177: đặt cược một trăm triệu
Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh Dị​
chương 212: 212: phiên ngoại 5 cẩu đản
Trăng Sáng Trên Lầu Bắc
chương 33: 33: lâm bồn
Tôi Dựa Vào Bần Cùng Quét Ngang Trò Chơi Sinh Tồn
chương 196