tác giả Bách Đao

Cao Võ: Sau Khi Bị Khai Trừ , Bắt Đầu Vô Hạn Thăng Cấp!
chương 279: đại kết cục
Cao Võ: Tổn Thọ, Ta Thiên Phú Tất Cả Đều Là Thần Cấp!
chương 377: đại kết cục
Ta, Keqing, có thể chịu này ủy khuất?
phần 729
Cao Võ: Vạn Lần Cường Hóa, Ta Có Vô Số Thần Vật!
chương 296: đại kết cục
Trong Mộng Thần Cấp Dị Năng Có Thể Hiển Hiện, Ta Giết Xuyên Cao Võ
chương 128: đại kết cục
Cao Võ: Tân Hôn Ngày Đầu Tiên, Ban Thưởng Hỗn Độn Thần Thể
chương 106: giáo chủ huyết minh, ma quật thú triều