tác giả Bạch Đặc Mạn A

 Thần Quỷ Thế Giới, Ta Có Thể Sửa Chữa Mệnh Số
sách mới đã phát, 《 độc chưởng nói kỷ 》
Can Ra Cái Vạn Pháp Đạo Quân
chương 160: dã điếm, cẩu yêu
Gan ra cái vạn pháp đạo quân
chương 243 long hổ đan, một nửa phân