tác giả Bạch Dạ Vị Minh

Xuyên Việt Chi Gia Hữu Soả Phu
chương 59
Thế Thân Tình Nhân Đích Hoàn Mỹ Nghịch Tập
chương 84: ngoại truyện
Mèo Tôi Nuôi Đều Là Đại Lão
chương 131: (pn5): phiên ngoại về nguyên chủ