tác giả Bạch Câu Dịch Thệ

Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ
chương 1454: phong thần đài mở ra
Từ Sơn Trại NPC Đến Đại BOSS
chương 1132: chương cuối bốn (một vạn năm ngàn chữ đại chương)
Trọng Sinh Chi Độc Bộ Giang Hồ
chương 1076 : chung chương
Từ NPC Sơn Trại Đến Đại Boss
chương 44: 44: sự lột xác của đao pháp hắc hổ 2