tác giả Bắc Xuyên Nam Hải

Ta Thật Không Muốn Làm Huấn Luyện Gia A
chương 635 : phải mạnh lên a, larvitar!
Ngã Đích Pokémon Bất Đại Đối Kính
chương 548 : ta pokemon rất không thích hợp (đại kết cục)
Thẻ Sư Chỉ Nam
chương 266: dưới trời sao hôn lễ (đại kết cục)
[Pokemon] Ta Thật Không Muốn Làm Huấn Luyện Gia
chương 871:【 đỏ tím phiên ngoại 】 lục lão sư bảo vật
Ta Cũng Không Phải Huấn Luyện Sư
chương 259: lạc gia, tiểu cửu, xin chỉ giáo!
Ta cũng không phải là huấn luyện sư
chương 383 quét ngang tẫn thú, tu trọng kiếm
Bài Thơ Thực Hưởng
chương 22: yeats chức nghiệp quy hoạch