tác giả Bắc Tiểu An

Thanh Sơn Lục Thủy
chương 34: phiên ngoại- chế ngự phu quân