tác giả Bạc Mộ Băng Luân

Ngự Y Dữ Thần Y
quyển 3 chương 61: bổ phiên ngoại: chuyện xưa
Chiêu Tuyết
chương 40: hoàng hôn tiệm lạc
Điểu Ngữ Chuyên Gia
chương 25: phiên ngoại 4
Hoan Nghênh Đến Với Trò Chơi Ác Mộng
chương 120: 120: khúc nhạc dạo sống lại 8
Hoan Nghênh Đi Vào Ác Mộng Trò Chơi Ⅳ
139. hoàng hôn chi hương tân sinh ( 47 )
Thái Đản Du Hí
quyển 3 chương 48: bình minh cuối cùng (hạ)
Welcome To Trò Chơi Ác Mộng
chương 17: bệnh viện nhân dân số 1 thành phố x