tác giả Bác Diệu

Đại Hạ Kỷ
chương 719 : thái sử tiểu ngọc
Cửu Luyện Quy Tiên
chương 2009: vừa người chiến lực cửu luyện quy tiên