tác giả Bá Vương Thập Tam

Siêu Thần Vong Linh Chúa Tể
chương 341 : người lùn vương balde