tác giả Bả Tửu Lâm Tam Nguyệt

Ta Trò Chơi Thần Hào Không Chơi Tiền? Chơi Cái Gì!
chương 50: : năm đó ta hai tay ôm đầu, đánh không dám hoàn thủ!