tác giả Ba Trăm Cân Cười Mỉm

Ta Bình Bên Trong Vũ Trụ
chương 907: đa duy vũ trụ bên ngoài (đại kết cục)
Này Bầy Người Chơi So Quỷ Càng Quỷ
chương 110: tro tàn là dài đến mấy chục năm di ngôn