tác giả Ba Sao Charmander

Hắn So Ta Hiểu Pokemon
chương 2861: sau cùng binh khí. nhưng là trái ngược!