tác giả Ba La Tam Huynh Đệ

Võ hiệp: Ta sẽ võ công có điểm nhiều
chương 428 tạo phản đệ nhất thương