tác giả AzureS Úy Lam

Giữa Vạn Bụi Hoa Nhất Điểm Hồng
chương 28: phiên ngoại 2: lộ nguyên hình
Một Hai Ba Bốn Năm Sáu Bảy
chương 50: phiên ngoại