tác giả Âu Dương Lưu Lãng

Tuyệt Phẩm Tiên Y
chương 228: dám làm loạn với ta sao?
Tuyệt Phẩm Y Tiên
chương 805: long trọng hôn lễ (đại kết cục)