tác giả Âu Dương Kì

Thiên Đường Hạnh Phúc
chương 13: tôi là người có lỗi hay sao....?