tác giả ao-chan

Sakura, Nắm Tay Tôi
chương 67: lời cảm ơn