tác giả Anh Tuấn Đích Tiểu Cáp

Ta Là Thần Cấp Đại Phản Phái
chương 790: dưỡng thành thuộc tính (đại kết cục)