tác giả Ảnh Dạ Băng Y (Icye DarkNight)

Nữ Đặc Công Xuyên Thành Nữ Phụ
chương 16: đi học
Thần Băng Ngạo Thiên
chương 7: theo ta, ngươi sẽ không hối hận