tác giả Ảnh Chiếu

Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong Mây
chương 41: trái sung ngọt
Nửa Đời Một Mộng
chương 5: ngu mỹ nhân ảnh
Ngọ Môn Quẫn Sự
chương 67: cơm độc kế
Tiên Nữ Giang Đậu Hồng
chương 59: ngoại truyện 4: tễ lam