tác giả Angelina

Thế Giới Có Chút Ngọt
chương 86: phiên ngoại 6: phải được hạnh phúc
Ai Nha, Bảo Bối!!!
chương 104: thích đến quen thuộc (kết thúc)
Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu
chương 116: phải hạnh phúc, phải rất hạnh phúc
Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của Em
chương 110: phiên ngoại 13: rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc (hạ)
Muốn Làm Ông Xã Của Em
chương 110: ngoại truyện 13: rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc (hạ)
Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu (Phần 2)
chương 175: phiên ngoại 10: em và anh của lúc nhỏ (hạ)
Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân 2
chương 110: bên cạnh tớ
Cậu Là Nam Thì Tôi Vẫn Yêu 2
chương 175: phiên ngoại 10: em và anh của lúc nhỏ (hạ)
Em Là Nam, Anh Cũng Yêu 3
chương 38: phiên ngoại 8: hai người không thể ngừng lại được (thượng)