tác giả An Phạm

Nơi Ấy, Có Nắng
chương 38: đôi lời của tác giả