tác giả An Nhược Ẩn

Túng Sủng – Ngạo Thế Cuồng Phi
chương 30: tương kế tựu kế, đấu võ bắt đầu