tác giả Ẩn Ngữ Giả

Tuyệt Đối Giao Dịch
chương 435 : trên ghế nam nhân
Nhất Kích Ma Pháp Sư
chương 470 : chương cuối các ngươi đối với lực lượng 1 không hay biết
Lên Đi Hao Thiên Khuyển
chương 340:khâu cuối cùng
Lui Về Phía Sau Để Vi Sư Tới
chương 931: lui về phía sau, để vi sư đến!
Vỡ Mộng Chư Thiên
chương 64: chờ lấy ta à
Toàn thế giới chỉ có ta bình thường
chương 694 đặc thù mộng chi sứ đồ