tác giả Ẩn Nặc Lan San

Võng Du Chi Cao Thủ Bất Tịch Mịch
chương 51
Võng Du Chi Tối Cường Tiểu Đội
chương 65