tác giả Âm Thiên Thần Ẩn

Nhiên Cương Chi Hồn
chương 1056: chư thần chi di phiên ngoại còn có đại gia
Quái Vật Bị Giết Liền Sẽ Chết (Quái Vật Bị Sát Tựu Hội Tử)
chương 34 : tạo vật chi ái (6600)
Phía Trên Bầu Trời
chương 469: phiên ngoại thi nhân cùng kỵ sĩ (10.0001, mọi người năm mới vui vẻ! )
Thiên Mệnh Đều Là Tro Tàn
chương 86: hô u hàng thần (2/3)