tác giả Ám Ma Sư

Dược Thần
chương 1882: 1882: siêu thoát luân hồi3
Võ Đạo Đan Tôn
chương 1338: thần! (2)
Tuyệt Thế Yêu Đế ( Ám Ma Sư )
chương 173: ám độ trần thương
Vũ Thần Chúa Tể
chương 5680: định thắng sao
Võ Thần Chúa Tể
chương 5471 chủ phó trận trụ
Huyền Thiên Hồn Tôn
chương 1924: tân thánh cảnh (đại kết cục) (2)