tác giả Ám Hương Ảnh Di

Nương Tử, Hậu Cung Mãn
chương 20: lại gặp thuyết khách
Vô Tâm Khí Phi Hoa Đào Nhiều
quyển 2 chương 60