tác giả Ám Điểm

Ta Thôn Phệ Hàng Tỉ Cường Giả
chương 640: âm dương bát quái kiếm trận
Đế Kiếp Vẫn Lạc, Ta Hóa Thân Tử Vong Cấm Khu
chương 100: ta nguyện ý! ( quỳ cầu đặt mua)
Thiên Đạo Bảng Hiện Thế: Ta Thiên Đế Tư Chất Bị Lộ Ra
chương 300: hắn võ đạo theo chưa kết thúc qua, mà chính là khác một khởi đầu mới! (đại kết cục)