tác giả Ám Dạ Tàn Nguyệt

Nắm Lấy Tay Nhau Là Định Mệnh
quyển 2 chương 54: lời nguyền [3] – ký ức của draco