tác giả Akiaki

Thê Tử Bỏ Trốn
chương 23: phiên ngoại 4 : hoàng đế siêm quốc cầu thân
Tráo Đổi Vương Phi
chương 20: ngoại truyện: gia đình nhỏ của tinh
Dược Yêu
chương 15: kết thúc
Mua Thê Tử
chương 12: kết thúc(2)
Nhược Phi
chương 10: kết thúc
Phu Quân Của Giáo Chủ
chương 23: kết thúc (3)
Thê Tử Chi Phúc Vi Hôn
chương 11: kết thúc
Tinh Linh Tuyết
chương 11: kết thúc
Truy Phu
chương 10: kết thúc
Lên Nhầm Giường
chương 11: kết thúc
Hạo Vương Truy Thê
chương 14: hôn sự
Phu Nhân Của Giáo Chủ
chương 20: chương 20: kết thúc.(1)