tác giả Akay Hau

Con Đường Bá Chủ
chương 1222: phù sư khó chịu