tác giả Akame Hell

Sự Tan Chảy Của Trái Tim Quỷ
chương 39: chương kết
Huyết Sắc Tam Đại Vương Phi
chương 78: ta chưa bao giờ để vụt mất nàng ấy!