tác giả Ai Yêu A

Siêu Năng Thức Tỉnh: Không Cách Nào Thức Tỉnh Ta Chỉ Có Thể Đi Tu Tiên
chương 125: thu đồ, ra di tích
Các Ngươi Luyện Võ Ta Đọc Sách
chương 250:: siêu thoát ở chỗ ta! ( đại kết cục)