tác giả Ái Tiềm Thủy đích Ô Tặc

Tàn Lửa Trong Đêm Dài
chương 49: tàn lửa
Võ Đạo Tông Sư
hoàn thành cảm nghĩ
Túc Mệnh Chi Hoàn
chương 230: trong kính thế giới tầng thứ ba
Quỷ Bí Chi Chủ
chương 18: tại hiện đại (9)
Diệt Vận Đồ Lục
chương 79 :  diệt vận đồ lục diệt vận đồ lục quyển thứ bảy càng gần đại đạo càng khó hành xong bản cảm ngôn luandaik
Lord of Mysteries
chương 17, sự khác thường của dunn
Nhất Thế Chi Tôn
chương 14 : nếu nhất thế là đô thị (15)