tác giả Ái Hấp Tiểu Mao Cầu

Thần Cấp Lựa Chọn: Obito, Mau Tới Kế Thừa Hokage
chương 316: obito cùng vương sóc (chương cuối)
Hokage: Nawaki Đều Lạnh, Ngươi Cũng Có Thể Cứu Sống?
chương 151: kết thúc cũng là bắt đầu (cuối cùng)