tác giả Ái Cật Đại Phiên Gia

Đánh Dấu Ngàn Năm, Ta Cử Thế Vô Địch!
chương 100: thực lực lộ ra ánh sáng, trở về tông môn