tác giả Á Mạch Ngốc

Đương Pháp Y Xuyên Việt Thành Ngỗ Tác
chương 68: phiên ngoại 2: nam thê gặp ‘mẹ chồng’
Trù Sư Đích Thất Ngộ Trọng Sinh
chương 92: phiên ngoại : chu hiểu hi & dương trác vân