tác giả A Lan Tây Tử

Hào Quang Rực Rỡ
Khóa Tâm
chương 3
Thuận Nước Ta Đẩy Thuyền
chương 10: võ lâm dậy sóng (1)
Tình Yêu Của Kẻ Độc Tài
chương 1: kẻ tử tội