tác giả A Bạch Bạch

Không Phải Oan Gia, Không Chung Nhà
chương 8: ngoại truyện
Ánh Sáng Nhạt
chương 13: hậu ký