tác giả 80 Niên Đại Phong

Rác Rưởi Hoàng Tử: Vì Sao Phải Buộc Ta Làm Hoàng Đế?
chương 1290: bắt tay hàn vương phi
Thiên Lao Đánh Dấu Mười Năm Sau, Ta Che Đậy Thiên Hạ
chương 305: quả nhiên có gì đó quái lạ