tác giả 8 Nan

Ta Chấn Kinh Toàn Thế Giới
chương 440: thần nhân chợt hiện
Chí Tôn Đặc Công
chương 2565: từ giờ trở đi, thẳng đến vĩnh viễn (đại kết cục)