tác giả 52 Trương Đại Quỷ

Tam Quốc: Thừa Tướng, Nếu Không Ngài Liền Nhận Sai Đi!
chương 288: chân chân chân. . . chân đại kết cục
Người Tại Đông Hải, Bắt Đầu Bị Ban Thưởng Trái Goro Goro No Mi
chương 224: hoàn tất