tác giả 1124 1214 (Tư nhi)

Sắc Màu Khác Lạ
chương 9
Tình Yêu Nhiều Khi Không Cần Lời Tỏ Tình
chương 3: tình yêu nhiều khi không cần lời tỏ tình… (hết)