tác giả 1 Oa Đôn Bất Hạ

Cao Võ: Ta Có Thể Phục Chế Thiên Phú
chương 707: thế giới mới (đại kết cục)
Bắt Đầu Triệu Hoán Đại Đế Hộ Vệ, Chế Tạo Vô Địch Gia Tộc
chương 251: âm dương tiên tông nội tình