truyện Hot hoàn

Truyện Hot
Chí Tôn Tu La
chương 3818: phiên ngoại thiên (cuối cùng)
Tu Tiên Cuồng Đồ
chương 4561: vĩnh viễn không dừng!
Long Ngạo Chiến Thần
chương 3460: chúa tể «đại kết cục»
Vạn Long Thần Tôn
chương 2684. bản hoàn tất cảm nghĩ
Xích Long Võ Thần
chương 3026: nguyện ngươi trở về vẫn là thiếu niên, mỹ nhân vẫn còn nhỏ, anh hùng tuổi nhỏ! (chương cuối)
Khai Quải Sấm Dị Giới
chương 2318: 1 niệm sinh ức vạn vũ trụ (đại kết cục dưới)
Hư Vô Thần Tại Đô Thị
chương 2069: lời cuối sách (đại kết cục)
Toàn Chức Pháp Sư
chương 3136: cấm chú, anh linh tháp
Vô Địch Kiếm Hồn
chương 2640: thiên địa kỷ nguyên (đại kết cục)
Nam Chính Hắc Hóa Luôn Muốn Bắt Ta
chương 2162: toàn văn hoàn
Chư Giới Tận Thế Online
chương 2210: chuẩn bị (phiên ngoại 12)
Xuyên thành áo choàng đại lão muội muội
chương 1216 phiên ngoại: ngôi sao ca nhạc cùng giang mặc
Tu Sĩ Này Rất Nguy Hiểm.
chương 1091: đại kết cục
Sống Cùng Biểu Tỷ
chương 1909: đại kết cục
Vương Giả Phong Bạo
chương 2631: đại đạo thủ đồ (hết trọn bộ )
Bắc Đẩu Đế Tôn
chương 2330: phá rồi lại lập (đại kết cục)
[Xuyên Nhanh] Thực Hiện Nguyện Vọng Của Nữ Phụ
chương 2038: 2038: sênh ca vạn dặm 39
Long Huyết Chiến Thần
chương 1672: đại kết cục (hạ)
Mỹ Nữ Tại Thượng
chương 1868:: thần tiên quyến lữ (chương cuối)
Đệ Nhất Danh Sách
chương 1260: cuối cùng thấy quang minh (đại kết cục hạ)